Kvalitetspolicy

Företaget är sedan 2004 miljö och kvalitets certifierade enligt FR2000. FR2000 är ett system som baseras på ISO 9001(kvalité), ISO 14001 (miljö), SS 62 40 70 (kompetens-försörjning), AFS 2001:1 (arbetsmiljö) och SRVFS 2004:3 (brandskydds arbete).

Man kan säga att FR2000 är ett komplett verksamhetsledningssystem. Systemet genomsyrar hela verksamheten och ingår vårt dagliga arbete.

Kvalitetspolicy
Företaget skall hålla hög service och kvalité på de transporter och tjänster som utförs, samt leverera rätt vara/produkt i rätt tid. Företagets personal skall ha ett trevligt bemötande emot kunden samt att våra fordon skall vara städade och i gott skick. Vi förbättrar ständigt vår kvalitet genom att arbeta mot upsatta mål.